Welkom op het Kennisknooppunt.

Stimuland heeft op deze website de kennis over maatschappelijke accommodaties uit heel Nederland bijeen gebracht, met specifieke aandacht voor het kulturhus-concept. Daarnaast is er aandacht voor burger initiatieven, het effect van decentralisaties en gebiedsdekkende voorzieningen.