Disclaimer

Deze site is gemaakt onder de verantwoordelijkheid van Stichting Stimuland. Door gebruik te maken van deze site stemt u in met deze disclaimer. Ondanks de zorg en aandacht waarmee deze site is samengesteld, is het mogelijk dat de inhoud onvolledig of niet juist is. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten of aanspraken ontleend worden. Stichting Stimuland is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website.

Deze website bevat externe links naar websites en bestanden van andere (commerciële) organisaties en partijen. Stichting Stimuland is niet verantwoorlijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, beeldmateriaal en diensten.

De website en daaronder ressorterende inhoud zijn eigendom van Stichting Stimuland.

 

Stimuland_logo_grey