Kenniscentrum

Het kenniscentrum fungeert als het digitale knooppunt voor maatschappelijke accommodaties en burgerinitiatieven. U vindt op deze site een verzameling van alle kennis en ervaring die de afgelopen 15 jaar is opgedaan met het kulturhusconcept en betrokken stakeholders. Wij hebben geprobeerd de kennis zo mogelijk te bundelen. Daarnaast zijn er veel verwijzingen naar waardevolle kennisbronnen als de Vraagbaak op dorpshuizen.nl. Heeft u zelf nog aanvullende informatie of vragen, dan horen wij dat graag!