Magazine ‘Feit of interpretatie’

Hoe kun je toekomstbestendige voorzieningen creëren, die tegelijkertijd bijdragen aan behoud of versterking van de vitaliteit van de gemeenschap? Hoe ga je om met leegstand van maatschappelijk vastgoed en welke scenario’s zijn hierbij denkbaar?

Dit zijn actuele beleidsvragen, waarbij objectiverende instrumenten gewenst zijn. Stimuland heeft enkele instrumenten in kaart gebracht en samengevat in het magazine ‘Feit of interpretatie’. Tevens is er ruim aandacht voor het instrument Gebiedsdekkende Voorzieningen, wat Stimuland in samenwerking met Denion heeft ontwikkeld. Het magazine geeft inzicht in de beschikbare instrumenten en laat enkele specialisten aan het woord.

Klik hier voor het magazine of vraag een gedrukt exemplaar op bij Stimuland.

Magazine Feit of interpretatie