Introductie

“REKENEN AAN VOORZIENINGEN EN DIENSTEN”

Hoe kunnen gemeenten hun voorzieningen, dienstverlening en activiteiten zo ontwikkelen of mogelijk maken dat deze toekomstbestendig zijn en tegelijkertijd bijdragen aan behoud of versterking van de vitaliteit van de gemeenschap?

Veel gemeenten hebben te maken met een werkelijkheid waarin zij veel, te veel maatschappelijk vastgoed bezitten of beschikbaar hebben. Met leegstand tot gevolg.

Het model Gebiedsdekkende voorzieningen helpt gemeenten en maatschappelijke organisaties een goede relatie te leggen tussen de vragen naar dienstverlening, lokale initiatieven en de beschikbare vierkante meters.

Bestuurders hebben vaak een goed ontwikkeld onderbuikgevoel en ambtenaren hebben veel kennis. Echter, voor politiek gevoelige keuzes is het goed om feiten en interpretaties in een goede verhouding met elkaar te presenteren. Samen met Denion en de universiteit van Leuven heeft Stimuland het model Gebiedsdekkende Voorzieningen ontwikkeld. Gefinancierd door de provincie Overijssel, uitgevoerd in samenwerking met gemeenten en maatschappelijke organisaties in Overijssel. Het is een manier om een lokale situatie te objectiveren.

Hoe werkt het model?

Magazine ‘Feit of Interpretatie?’

Relevante links