Huurprijzen incidenteel gebruik

Huurprijzen incidenteel gebruik multifunctionele ruimtes

In vrijwel elk kulturhus zijn multifunctionele ruimtes aanwezig, zoals vergaderzalen, een grote theaterzaal of een sporthal. Deze ruimtes kunnen gebruikt worden door de vaste huurders van een kulturhus, maar kunnen ook verhuurd worden aan externe partijen zoals bedrijven, (sport)clubs of een theatervereniging. Bij dit onderwerp is gevraagd naar de verschillende huurprijzen en de manier waarop deze berekend worden, naar de (mate van) prijsdifferentiatie tussen een commercieel en een maatschappelijk tarief en naar de bezettingsgraad van de te verhuren ruimtes.

Huurprijzen
In tabel 2 is een aantal voorbeelden weergegeven van in kulturhusen aanwezige theaterzalen, vergaderruimte en van een tweetal sporthallen.

 

  Plaats Omvang Kosten
Stoelen per uur dagdeel 2 dagdelen
Theaterzaal Zwolle 135 165,- 300,-
Theaterzaal Raalte 80 25,- 65,-
Theaterzaal Haaksbergen 450,-
Vergaderzaal Raalte 10 10,- 30,-
25 15,- 50,-
Vergaderzaal Broekland 50 m2 23,-
Vergaderzaal Ruurlo Klein intern: 10,-
ext.: 6,50
Groot 30,- 90,-
Sporthal Giethoorn 11.50
Sporthal Westerhaar 1/3 hal 2/3 hal hele hal
12.65 20.35 27,95

Tabel 2. Verhuur zalen

Net als bij de huurprijs per m2 voor vaste huurders wordt binnen de meeste kulturhusen bij verhuur van zalen gebruik gemaakt van verschillende prijzen voor commerciële en voor maatschappelijke huurders. Naast de hierboven weergegeven tarieven zijn er ook kulturhusen waarbij de vaste huurders ‘om niet’ gebruik kunnen maken van bijvoorbeeld vergaderzalen.

Huurconstructies
Een laatste aandachtspunt dat nog niet expliciet is genoemd is de relatie tussen huurders en verhuurder van een pand en de invloed van de verhuurder op de manier van werken in een kulturhus. In een aantal van de kulturhusen is een woningcorporatie eigenaar van het pand. De woningcorporatie verhuurt het pand dan aan de kulturhus-participanten. In deze situaties zijn weinig creatieve constructies aangetroffen die de druk op maatschappelijke partijen kunnen verlagen, zoals prijsdifferentiatie tussen commercieel en maatschappelijke huurders.
In situaties waar de gemeente of de stichting zelf eigenaar is van het kulturhus, zijn in combinatie met (subsidie van) de gemeente, meer van dergelijke constructies aangetroffen.
Voor wat betreft de financiële mogelijkheden en de relatie met de gemeente is deze eigendomskwestie mede bepalend voor regelingen rondom huurprijzen. Kijk voor voorbeelden van huurcontracten op de Vraagbaak.

Conclusie
De gemiddelde huurprijs voor commerciële partijen ligt rond de 140,- euro per m2, voor maatschappelijke partijen is dit 80,- euro per m2. Deze gedifferentieerde tarieven worden niet overal gehanteerd, maar kunnen, waar nodig in combinatie met een gemeentesubsidie, worden gebruikt om maatschappelijke partijen binnen een kulturhus te huisvesten. De servicekosten liggen gemiddeld rond de 25,- euro per m2. Om de werkelijke kosten van het gebouw te dekken is, zeker in de eerste jaren, financiële steun vanuit de gemeente nodig aan bepaalde maatschappelijke partijen of aan de kulturhus-stichting als geheel.
Voor een gezamenlijke ruimte (bijvoorbeeld een hal) kan een vast bedrag per participant worden doorberekend. Ook kan een dergelijke ruimte worden doorberekend naar gebruik per participant.
Gedetailleerde informatie over prijzen en regelingen betreffende de verhuur van multifunctionele ruimtes zijn terug te vinden in tabel 2 en tabel 3. Interessante uitkomsten zijn hierbij dat er veel wordt gewerkt met een (veel) lager maatschappelijk tarief of het gratis gebruik door participanten. Verbeterpunt is het inzicht in de bezettingsgraad.

Kijk voor meer informatie over huurprijzen op de Vraagbaak.