Financiering en subsidieregelingen

‘Voor een goed plan is altijd geld’ wordt vaak gezegd. Echter, veel plannen komen niet verder dan de tekentafel, omdat het geld niet beschikbaar is. Daarom is het voor de kulturhusontwikkeling zeer gunstig geweest dat de provincies Overijssel, Gelderland en Utrecht specifieke subsidieregelingen hebben. Echter, deze kulturhussubsidies zijn deels afgebouwd en vaak  slechts 10% of minder van de totale bouwsom. Over het algemeen worden kulturhusen gefinancierd door:

  • Eigen vermogen stichting
  • inbreng gemeente
  • woningcorporatie
  • Crowdfunding en inbreng bevolking (zelfwerkzaamheid, inzamelingsacties, obligaties)
  • Deelname commerciële participanten (inkopen van vierkante meters tegen commercieel tarief ivp huren)
  • Sponsoring commerciële instellingen
  • Subsidies (kulturhus, Leader+, Oranjefonds, VSB, etc.)
  • Inbreng middelen door verkoop vacant geworden gebouwen.

Provinciaal
Klik hieronder voor specifieke informatie over de provinciale subsidieregeling kulturhusen van:

Provincie Overijssel

Provincie Gelderland

Provincie Utrecht