Subsidieregeling Gelderland

Provincie Gelderland stimuleert leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen op twee manieren: door kennis te vergroten en initiatieven te subsidiëren. Hieronder staat beschreven hoe u hier gebruik van kunt maken.

Leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen vormen samen een breed thema, waarmee vier aandachtsvelden bedoeld worden:

 1. Duurzame exploitatie gemeenschapsvoorzieningen
  (denk o.a. aan: wie zijn de gebruikers van de gemeenschapsvoorziening en wat zijn de inkomsten)
 2. Samenhang functies en voorzieningen
  (denk o.a. aan: welke voorzieningen zijn er (nodig) in het dorp en welke locaties kunnen daarvoor benut worden)
 3. Versterking zelforganiserend vermogen
  (denk o.a. aan: dorpscontactpersoon als aanjager van initiatieven)
 4. Investeren in gemeenschapsvoorzieningen
  (denk o.a. aan: het aanpassen van bestaande gebouwen of het creëren van openlucht ontmoetingsplekken)

 Subsidieregeling L&G

Voor het vergroten van de kennis over het thema leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen is een Kenniscentrum L&G ingesteld waarover u hieronder meer kunt lezen.

Voor het subsidiëren van projecten is een regeling gestart waarvoor in 2013 € 1.5 miljoen beschikbaar was. € 700.000,- wordt toegekend aan projecten die in de eerste tranche (sluitingsdatum 15 april) worden goedgekeurd en € 650.000,- wordt toegekend aan projecten die in de tweede tranche (sluitingsdatum 15 september) worden goedgekeurd. € 150.000,- was bestemd voor het mogelijk maken van het Kenniscentrum L&G.

Voor 2014 wordt € 2,5 miljoen per jaar beschikbaar gesteld door de provincie.

De regels voor de subsidieverstrekking worden momenteel aangepast en worden in januari 2014 weer online geplaatst. De laatste versie van de beleidsregels vindt u hier.

 

Logo_provincie_gelderland