Subsidieregeling Overijssel

Overijsselse gemeenten en rechtspersonen kunnen alleen subsidie aanvragen voor het onderdeel: experimenten die bijdragen aan kennis en ervaring voor het ontwikkelen van toekomstbestendige kulturhusen.

De experiment aanvraag moet voldoen aan de volgende eisen:

  • de aanvrager is een rechtspersoon;
  • het project is innovatief;
  • de resultaten van het project zijn overdraagbaar aan andere kulturhusen;
  • bij experimenten met commerciële partijen dient het project aantoonbaar een bijdrage te leveren aan de duurzame exploitatie van kulturhusen.
Klik hier voor meer informatie over de experimenten en het aanvraagformulier.
Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met het subsidieloket van de provincie Overijssel of Stimuland.
 Logo_provincie_overijssel