Organisatie en beheer

In de haalbaarheidsfase wordt gekeken naar de mogelijkheden voor de organisatie, de rechtsvorm en de manier van samenwerking. Het is van belang in een vroeg stadium voor ogen te hebben hoe de verschillende organisaties een plek krijgen in het kulturhus, welke onderdelen gezamenlijk geregeld worden en wie waar verantwoordelijk voor is.

Grofweg zijn er drie rechtsvormen te onderscheiden, te weten een stichting, een vereniging en een coöperatie. Bij een stichting is een bestuur verantwoordelijk voor de organisatie, bij een vereniging de leden en bij een coöperatie de ledeneigenaren. De stichtingsvorm is de meest voorkomende rechtsvorm bij kulturhusen. Hoewel de coöperatie nog niet wordt toegepast, is er momenteel wel veel aandacht voor deze vorm. Bij deze vorm zijn de participanten gezamenlijk eigenaar van het kulturhus en ook samen verantwoordelijk voor de winst. Klik hier voor een overzicht van de belangrijkste verschillen tussen de rechtsvormen.

Er zijn verschillende organisatiemodellen mogelijk (zie fase 3 organisatie ). De meest voorkomende is een stichtingsvorm met een bestuur (wel of niet op afstand) en daaronder een beheer- en activiteitencommissie. Belangrijk is met name goede afspraken te maken over de verantwoordelijkheden.

Meer over rechtsvormen op www.dorpshuizen.nl/vraagbaak en kvk.nl.

 

beheer_hierarchie_kh

Figuur 1: Wil men naar een platte organisatie structuur toe, kunnen beheer en sturing worden samengevoegd zoals in figuur 1. Dit heeft wel als gevolg dat er een sterke beheerfunctie op de locaties moet worden opgepakt (krachtige beheerders met hoge beslissingsbevoegdheid).

Figuur 2: Er is sprake van een 3-lagen structuur, bestaande uit bestuur, beheer en uitvoering. Je kunt spreken van een bestuur op afstand. Beheer (middelste laag,) is zeer welkom als er op uitvoerend niveau veel vrijwilligers moeten worden aangestuurd en het bestuur (bovenste laag) op afstand werkt.

 

Organisatiestructuur kulturhus

Platte organisatiestructuur naar aanleiding van figuur 1:

kulturhus organigram 1 simpel

Uitgebreide organisatiestructuurnaar aanleiding van figuur 2 met bestuur op afstand en dagelijks bestuur (DB) voor directe aansturing:

kulturhus organigram 2 uitgebreid