Successen en valkuilen

Successen Top-10 kulturhusen

 1. Formuleer een gezamenlijke visie en gebruik deze altijd als leidraad bij uitvoering.
 2. Er is lef nodig om doelen te bereiken. Vrijwilligers, gemeente en maatschappelijke organisaties moeten bereid zijn over grenzen heen te kijken en risico’s durven nemen.
 3. Bereidheid tot investeren; in financiële zin, maar ook inhoudelijk. Investeren in kennis en investeren in risicovolle projecten waarmee een specifieke doelgroep of doel wordt bereikt.
 4. Draagvlak: inwoners van de gemeenschap, gemeente en maatschappelijke organisaties moeten achter het concept staan en de noodzaak voelen om zich in te zetten.
 5. Samenwerking gaat niet vanzelf; in een succesvol kulturhus wordt samenwerking goed georganiseerd en er worden concrete doelen gesteld.
 6. Zorg voor een inhoudelijk manager/coördinator met een specifieke opdracht ondernemend te zijn en het kulturhus op de kaart te zetten en intern en extern samenwerken te bevorderen.
 7. Werk vanuit een gezamenlijke Kulturhusidentiteit, organisaties in een kulturhus zullen niet ‘ wegvallen’ , maar juist als sterke partner met een brede blik en een verbreed aanbod aan dienstverlening bekend worden.
 8. Zorg voor een goede band met de gemeente; sluit aan bij het gemeentelijk beleid.
 9. Gebruik energie uit de gemeenschap; zet vrijwilligers in op hun talenten.
 10. ‘Waar mensen samenkomen gebeurt iets’: zorg ervoor dat mensen elkaar op een prettige manier kunnen ontmoeten en ze hun initiatieven kunnen ontplooien.


Valkuilen Top-10 kulturhusen

 1. Volledige focus op de financiële aspecten van een exploitatie (middel), geen focus op de inhoud (doel).
 2. Geen centraal persoon verantwoordelijk voor samenwerking en programmering.
 3. Geen gezamenlijke programmering.
 4. Eilandvorming binnen het kulturhus, kernparticipanten die hun eigen weg gaan.
 5. Een kulturhusproces dat gericht is op de stenen/het gebouw en niet de inhoud en samenwerking.
 6. Geen goede afstemming op de wensen en behoefte van de bevolking (denken voor de gemeenschap).
 7. Gebouw dat multifunctioneel gebruik niet of nauwelijks toestaat, weinig flexibele inzet ruimtes.
 8. Niet communiceren over de nieuwe identiteit van de kulturhusvoorziening (onbekend maakt onbemind) .
 9. Kiezen voor een kulturhusoplossing, terwijl de situatie zich eigenlijk leent voor andere oplossingen.
 10. De gemeente heeft na opening geen binding meer met het kulturhus.