Collectieve systeem analyse

Kulturhusen die meer inzicht willen hebben in hun functioneren of die knelpunten willen oplossen, kunnen met het instrument Collectieve Systeem analyse zelfstandig aan de slag. Door het kulturhus als een systeem te benaderen, kan kennis en ervaring van medewerkers en bestuur op een logische manier worden geduid.

Stimuland heeft in verschillende projecten gewerkt met systeemanalyses. De ervaring is tweeledig: door op een andere manier met informatie om te gaan en achterliggende feiten naar boven te halen, kan een meer objectieve discussie worden gevoerd. Tegelijkertijd levert de werksessie die onderdeel is van de analyse, een groot aandeel in bewustwording van eigen rollen en hoe samenwerking anders kan. De tool is hier te downloaden.