Gemeentelijke beleidscan kulturhusen

Gemeenten koppelen het eigen beleid niet altijd aan de mogelijkheden en potentie die het kulturhus biedt als uitvoerend beleidsinstrument. Anders gezegd, het kulturhus wordt soms over het hoofd gezien. Dit verzwakt de positie van het kulturhus en geeft tevens een verminderd rendement op het maatschappelijk vastgoed. Evident dat dit een onwenselijke situatie is voor zowel gemeente als kulturhus.

Een beleidsscan is een hulpmiddel om inzicht te krijgen in de beleidsdoelen en ambities van gemeenten op specifieke thema’s, gespiegeld aan de doelstellingen van het kulturhus. Een beleidsscan kan ambtenaren helpen om voor een beleidsveld overschrijdende ontwikkeling als een kulturhus verschillende beleidslijnen te analyseren op overeenkomsten en verschillen. Ook voor een kulturhus is de beleidsscan zeer behulpzaam. Het bestuur of management kan met een beleidsscan informatie verkrijgen over doelen binnen het gemeentelijk beleid die gerelateerd zijn aan het kulturhus. Dergelijke informatie is sterk ondersteunend in de dialoog met de gemeente.

Download de gemeentelijke beleidscan voor kulturhusen hier: n110175 instrument gemeentelijke beleidsscan kulturhusen