Intervisie

Intervisie is gestructureerde manier om  een vraag of knelpunt te analyseren en op te lossen en zo beter te worden in het werk.  De leden van een intervisiegroep komen op vrijwillige en gelijkwaardige basis bij elkaar en bespreken problemen en vragen die in de dageljikse praktijk voorkomen. De vragen en knelpunten kunnen gaan over vakinhoudelijke en technische kwesties, maar zeker ook over het persoonlijk functioneren.

Voor wie

Besturen van kulturhusen, kulturhusmanagers en participanten kunnen intervisie gebruiken om samen met gelijkgestemden ervaringen te delen en van elkaar te leren.

Achtergrond

Tijdens het onderzoek ‘Verborgen Talenten’, naar de effecten van voorzieningen op leefbaarheid dat Stimuland in 2010 uitvoerde, ontdekten we dat de groepsgesprekken die we voeren niet alleen nuttig voor het onderzoek waren, maar ook voor de deelnemers zelf. Op een gestructureerde manier spraken we met elkaar over onderwerpen en leerden we veel van de verschillende invalshoeken en visies van mensen. Dit is wat ook intervisie doet. Op een gestructureerde manier gaat een groepje deelnemers aan de slag met een casus, vraag of knelpunt van een van de deelnemers.  Per intervisieronde wordt 1 knelpunt intensief besproken. Intervisie duurt ongeveer een uur, anderhalf uur, naar gelang de methode die is gekozen. Intervisie is er op gericht om het probleem goed helder te krijgen. Vaak is is er een vraag achter de vraag. Vervolgens word aan de hand van verhelderende vragen de vraag van de deelnemer concreet. Vaak komen deelnemers niet met concrete oplossingen, maar met suggesties of geeft advies, zodat de deelnemer met het probleem bouwstenen verzameld waarmee hij zelf aan de slag kan.

Bijvoorbeeld de mijnheer die een activiteit voor jongeren organiseerde, maar waar niemand op af kwam. Hij vroeg zich af hoe hij jongeren op die activiteit kreeg.  Uit de intervisie werd duidelijk dat de jongeren geen behoefte hadden aan een activiteit. En dat het werkelijke probleem van de mijnheer niet de ontbrekende jongeren waren, maar het ontbreken aan kennis van wat de jongeren echt leuk vonden en hoe ze te betrekken. De mijnheer ging naar huis met goede tips over de belevingswereld van jongeren.

Andere voorbeeldvragen

  • Mijn contactambtenaar is niet te bereiken, zodat ik mijn nieuwe ideeën niet met hem kan delen. Hoe ga ik hiermee om?
  • Participanten in het kulturhus zijn niet gemotiveerd om samen te werken. Hoe krijg ik ze in actie?

Deelnemers

Intervisie kan intern, tussen bestuursleden onderling of met participanten. Het kan daarnaast ook interessant zijn om juist bestuurders van andere kulturhusen te vragen mee te denken over knelpunten. Of er juist voor kiezen om mensen van buiten, bijvoorbeeld een gemeente of een buurman te vragen mee te doen. De keuze zal per casus of knelpunt anders zijn.

Gespreksleider

Intervisie is niet moeilijk, maar vergt wel een goede gespreksleider. Dit hoeft niet een extern iemand te zijn, maar het liefst wel iemand die ervaring heeft met intervisie. Deze persoon kan fungeren als gespreksleider, houdt de tijd in de gaten en zorgt ervoor dat deelnemers zich aan de structuur houden.

Ondersteuning

De informatie over intervisie is mede tot stand gekomen met hulp van :
Wilma Nijboer coach/counselor
Wilhelminastraat 74
7721 CJ Dalfsen
www.nijboer.cc
info@nijboer.cc
T:06-526 000 40

Wilma kan ondersteuning bieden bij het toepassen van intervisiemethodieken.

Geschikte Intervisievormen : (werkwijze zie bijlage)

  • Incidentmethode
  • Liefdevol rodddelen
  • Probleemvisualisatie
  • In de schoenen van een ander