WaardeWijzer

De WaardeWijzer is een hulpmiddel om tot nieuwe, gedragen ideeën te komen en helpt je op weg om daar een goed plan van te maken. Een dorp, een accommodatie (dorpshuis, sportvoorziening), een vereniging of een groep ondernemers kan er zelf mee aan de slag. De werkwijze maakt deelnemers enthousiast om samen aan de slag te gaan en daarbij de maatschappelijke waarde te combineren met een zakelijke insteek.

De WaardeWijzer is opgezet als doe-het-zelf-instrument en wordt ingezet tijdens een bijeenkomst met betrokkenen. Samen worden vijf stappen doorlopen.
De WaardeWijzer is ontworpen voor plattelandskernen, maar is ook in de stedelijke context prima bruikbaar.

Er bestaan twee versies:

  • één voor accommodaties en
  • één voor groepen.

 

Waarom kiezen voor de WaardeWijzer
De WaardeWijzer is een praktisch hulpmiddel om, via een aantal vooraf gedefinieerde stappen, meer inzicht te krijgen in de (toekomstige) maatschappelijke meerwaarde van uw voorziening, idee of vraagstuk en de wijze waarop u deze meerwaarde te gelde kunt maken.

Aanpak
In vijf stappen gaan gebruikers van de WaardeWijzer van eigen kracht, via sprankelende ideeën, naar de eerste contouren van een maatschappelijke business case. Een duidelijk invulblad brengt structuur en helpt deelnemers om ideeën meteen uit te werken. Tevoren worden gespreksbegeleiders aangewezen, die zorgen voor het bewaken van de tijd en het invullen van het werkblad.
De tijdsinvestering bedraagt zo’n twee uur. De WaardeWijzer is geschikt voor kleine initiatiefgroepen van maximaal acht personen. Er kan met groepen van wel 100 mensen worden gewerkt, maar dan worden mensen opgedeeld in kleinere groepen en koppe-len ze de opbrengst na het invullen van de WaardeWijzer aan elkaar terug.

De introductie- en instructiefilm over de WaardeWijzer is hier te bekijken.
De heldere handleiding staat de gebruiker bij door aandachtspunten te geven bij drie momenten:

  • vooraf,
  • tijdens de sessie en
  • achteraf.

Speelborden
Speelbord voor accommodaties
Speelbord voor groepen

Begeleiding
Inzet van de WaardeWijzer onder begeleiding van Stimuland kan ook. Neem hiervoor contact op met Jeroen Geerdink.

De WaardeWijzer is ontwikkeld door de Wijkplaats en Stimuland, met steun van de Provincie Overijssel.

 

mogelijkgemaaktprovincieoverijssel