Experiment kulturhusen en Wmo/Participatiewet

Ambitie en ontwikkelingen
Momenteel zijn in Nederland verschillende burgerinitiatieven rondom Wmo/Participatie dienstverlening opgestart, allen met een eigen lokale invulling en in verschillende fases. Het is een proces van vallen en opstaan. Lokale besturen van dorsphuizen, kulturhusen en initiatiefnemers van het lokale groepen zijn hierbij betrokken. Zij staan nog aan het begin van het ontwikkelen van doeltreffende dienstverlening en activiteiten. Gemeenten, professionele maatschappelijke- en zorgorganisaties moeten nog ervaring opdoen met nieuwe en andere rollen en verhoudingen.

Ook inwoners en mensen met een welzijs- of zorgvraag zullen moeten wennen aan nieuwe geldstromen en verrassende aanbieders. De komende jaren zal kennis en ervaring worden opgebouwd en weer worden ingezet voor de versterking van andere initiatieven.

Dorpshuizen en kulturhusen verkeren in een unieke positie wat betreft uitvoerend werk vanuit Decentralisaties en kunnen een goede rol spelen in het vormgeven van de transities die daar het gevolg van zijn. Zij beschikken over genoeg succesfactoren om een glansrol te vervullen. Denk aan:

  1. Professioneel en daadkrachtig management/bestuur met korte lijnen.
  2. Smeltpunt van vrijwilligers, burgerkracht en lokale netwerken.
  3. Vermenging van doelgroepen.
  4. Laagdrempelig en bredere identiteit dan alleen zorg.
  5. Vanuit de lokaliteit en bekendheid met cliënten doeltreffend zorg en welzijn op maat leveren.
  6. In toenemende mate ondernemend, mede door sterke binding met lokale mkb en initiatiefrijke zzp-ers.

Experiment in Overijssel
In Overijssel hebben drie concrete initiatieven rondom de Wmo en Participatiewet besloten gezamenlijk op te trekken en een experimentaanvraag te doen bij de provincie. Het betreft initiatieven in de dorpen Lemelerveld, Schalkhaar en Westerhaar. Alle drie initiaiteven hebben de ambitie om te ondernemen met de Wmo, gerelateerd aan lokale dienstverlening en kulturhusen.

Stimuland heeft hen met elkaar in contact gebracht en de partijen herkenden bij elkaar de ‘drive’ om – ieder op een eigen manier – te ondernemen, te vernieuwen, gericht op uitvoering en de wens om collega-initiatiefnemers weer verder te helpen met opgebouwde kennis en ervaring. Experimentsubsidie vanuit de kulturhusregeling van de provincie boodt uitkomst en is eind 2014 toegekend aan de drie initiatieven.

Op deze website volgen we de drie initiatieven met de vorderingen van hun experiment. Klik hieronder voor meer informatie per dorp en volg de blog:

Lemelerveld: coöperatieve constructie rondom zorg en welzijn.

Schalkhaar: dorpsregie op Wmo-activiteiten.

Westerhaar: kulturhus is knooppunt en verdeelsleuten voor de Wmo.