Toelichting experiment

Kulturhusen en dienstverlening vanuit de Wmo en Participatiewet

Broedplaatsen lokaal initiatief
Momenteel zijn in Nederland verschillende burgerinitiatieven rondom Wmo/Participatie dienstverlening opgestart, allen met een eigen lokale invulling en in verschillende fases. Het is een proces van vallen en opstaan. Lokale besturen van dorsphuizen, kulturhusen en lokale initiatiefnemers zijn hierbij betrokken. Ook gemeenten en zorgorganisaties moeten nog ervaring opdoen met nieuwe rollen en verhoudingen. Daarom is er momenteel veel te leren van de pionierende lokale initiatieven.

Experiment in Overijssel
In Overijssel hebben drie concrete initiatieven rondom de Wmo en Participatiewet besloten gezamenlijk op te trekken en een experimentaanvraag te doen bij de provincie. Het betreft initiatieven in de dorpen Lemelerveld, Schalkhaar en Westerhaar. Alle drie hebben de ambitie om te ondernemen vanuit de Decentralisaties, gerelateerd aan lokale dienstverlening en de mogelijkheden van dorpshuizen en kulturhusen.

Stimuland heeft hen met elkaar in contact gebracht en de partijen herkenden bij elkaar de ‘drive’ om – ieder op een eigen manier – te ondernemen, te vernieuwen, gericht op uitvoering en de wens om collega-initiatiefnemers weer verder te helpen met opgebouwde kennis en ervaring. Experimentsubsidie vanuit de kulturhusregeling van de provincie boodt uitkomst en is eind 2014 toegekend aan de drie initiatieven.

Dorpshuizen en kulturhusen verkeren in een unieke positie wat betreft uitvoerend werk vanuit decentralisaties en kunnen een goede rol spelen in het vormgeven van de transities die daar het gevolg van zijn. Zij beschikken over genoeg succesfactoren om een glansrol te vervullen. Denk aan:

  1. Professioneel en daadkrachtig management/bestuur met korte lijnen.
  2. Smeltpunt van vrijwilligers, burgerkracht en lokale netwerken.
  3. Vermenging van doelgroepen.
  4. Laagdrempelig en bredere identiteit dan alleen zorg.
  5. Vanuit de lokaliteit en bekendheid met cliënten doeltreffend zorg en welzijn op maat leveren.
  6. In toenemende mate ondernemend, mede door sterke binding met lokale mkb en initiatiefrijke zzp-ers.

Op deze website volgen we de drie initiatieven met de vorderingen van hun experiment. Klik hieronder voor meer informatie per dorp en volg de blog:

Lemelerveld: coöperatieve constructie rondom zorg en welzijn.

Schalkhaar: dorpsregie op Wmo-activiteiten los van centrale accommodatie (kulturhus-zonder-hus).

Westerhaar: Nieuwe vorm van ondernemerschap t.b.v. zorg en welzijn.