Schalkhaar

Experiment kulturhusen en Wmo/Participatiewet

De Regiegroep Schalkhaar werkt toe naar een brede organisatorische verbintenis van accommodaties, verenigingen en organisaties rondom zorg, welzijn, sport en basisonderwijs. Concreet wil men het kulturhus-zonder-hus concept inzetten om dienstverlening vanuit de transities te ontwikkelen. Verder heeft men de wens dat de gemeente op termijn uitvoeringsbudgetten en prestaties neerlegt bij het dorp. Het college van de gemeente Deventer heeft reeds in haar college-akkoord opgenomen dat men wil experimenteren met zogenaamde wijkbudgetten, wat in het geval van Schalkhaar als dorpsbudget kan worden gezien.